De bijgebouwen rond het Goetheanum

Dornach, Zwitserland, 1913-1925


Stookhuis

Klik op de plaatjes voor vergroting en meer info.

Rudolf Steiner , Austria

Vanaf 1913 ontstond rond het Goetheanum een reeks bijgebouwen en woonhuizen. Voor de meeste daarvan maakte Steiner zelf een ontwerpschets of een geboetseerd model. Er was hem daarbij veel aan gelegen ieder gebouw een individueel karakter te verlenen en tegelijkertijd een onderlinge samenhang te scheppen.

Bij utilitaire gebouwen, zoals het stookhuis en transformatorhuisje, wilde hij de functie in de vormgeving tot uitdrukking brengen. Het ontwerpmotief weerspiegelt zich in gemetamorfoseerde vorm in onderdelen zoals ramen en deuren.

Ook de woonhuizen hebben allen een markant eigen karakter. Van binnenuit wordt dit bepaald door de opdrachtgever, van buitenaf door de situering ten opzichte van het Goetheanum. Daarmee weerspiegelen de bijgebouwen zijn sociale ideaal van het evenwicht tussen individu en gemeenschap.

Rudolf Steiner
AUSTRIA
 meer van deze architect...