De Sagrada Familia

Barcelona, 1883-1926


Oostgevel met geboorteportaal

Klik op de plaatjes voor vergroting en meer info.

Antoní Gaudí , Spain

Wilt u weten waar ik mijn inspiratie vandaan heb? Van een echte boom; hij draagt zijn takken en deze hun twijgen en die weer de bladeren. Elk deel op zich groeit harmonieus zoals de kunstenaar God hem geschapen heeft.

Aan het ontwerp van de Sagrada Familia heeft Gaudí een groot deel van zijn leven gewerkt. Het gebouw weerspiegelt hierdoor zijn ontwikkeling als architect. De crypte en het koor dragen nog duidelijk sporen van de neogotiek die het vertrekpunt vormde van het ontwerp. De oostgevel, die nog tijdens Gaudí’s leven werd voltooid, wordt gekenmerkt door de fantasievolle vormgeving waarmee hij zo beroemd zou worden.

De grootste verrassing vormt echter het schip, waarvoor Gaudí nog wel modellen ontwierp, maar dat nu pas in uitvoering is. Hier openbaart zich een hele nieuwe vormentaal die gezuiverd is van versieringen. Ze ontleent haar kracht aan een dynamische geometrie van dubbel gekromde vlakken. Deze op de natuur genspireerde vormentaal is drager van een rijke christelijke symboliek.

Antoní Gaudí
SPAIN
 meer van deze architect...