Louis H. Sullivan

Overzicht van werk dat op deze site te zien is

Louis H. Sullivan
UNITED STATES

Het is de algemeen geldende wet van alles wat organisch en anorganisch is, (...) dat het leven herkenbaar is in zijn uitdrukkingsvormen, dat de vorm altijd bepaald wordt door de functie. Zo is de wet.

De toepassing van dit idee op de bouwkunst was evident, namelijk dat de functie van een gebouw de vorm ervan moet bepalen en structureren.

LOUIS H. SULLIVAN
1856-1924

Als kind had Louis Sullivan een bijzonder sterke, haast mystieke verhouding tot de natuur. Deze wekte in hem de vraag naar de oorsprong van haar vormen. Hij ontdekte dat in de natuur de functie, of het wezen, de eigenlijke kracht is die vormen schept en structureert. Dit principe maakte hij tot leidraad voor zijn architectuur.

Het begrip ’functie’ omvatte voor hem het hele karakter van een gebouw. Dit komt ook tot uitdrukking in de rijke ornamenten waarmee hij de gevels en het interieur van zijn ontwerpen bekleedde. Ze wekken de indruk dat hij de scheppende kracht van de natuur in zijn eigen creativiteit terug vond.
Het bureau dat hij samen met Dankmar Adler van 1881-189 leidde, groeide uit tot een van de succesvolste van Chicago. Samen leverden ze een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de wolkenkrabber en het warenhuis.
 

Klik op een bouwwerk om het te bekijken