Doelstelling 

Wat is het IFMA?

Het IFMA (International Forum Man & Architecture) is een internationaal opererende stichting met onderafdelingen in circa 20 landen. De stichting is in 1990 opgericht in Amsterdam. Ze stelt zich tot doel het inzicht te verdiepen in de wisselwerking tussen mens en architectuur en wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Een bijzonder aandachtsgebied vormt daarbij de bevordering van de organische architectuur.
Nederlandse stichting Mens & Architectuur is een zelfstandig opererende onderafdeling van het IFMA.

Doelstelling

Een groot deel van ons dagelijks leven speelt zich in en om gebouwen af. Deze gebouwen weerspiegelen niet alleen de maatschappij en cultuur waarin wij leven, maar zij werken ook terug op het uiterlijk en innerlijk leven van hun gebruikers. De stichting Mens & Architectuur stelt zich ten doel de wisselwerking tussen mens en gebouwde omgeving te onderzoeken. Door het verdiepen van het inzicht in de betekenis die architectuur heeft voor de mens, wil ze bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat daarbij om een integrale benadering van ecologische, sociale en culturele waarden. De uitgangspunten van de organische architectuur vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van lezingen, cursussen, bijeenkomsten, workshops en excursies. Doel van deze activiteiten is, naast de overdracht van kennis, het opdoen van nieuwe ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. De onderlinge uitwisseling, zowel tussen architecten, andere ontwerpers, opdrachtgevers, producenten en gebruikers, is daarbij een zeer inspirerende factor.

Naast openbare activiteiten en besloten studiebijeenkomsten in Nederland, wordt ook jaarlijks meegewerkt aan internationale bijeenkomsten van het IFMA in andere landen.

print deze pagina...